Οικονομία : Κίνητρα για την πρόσληψη νέων και ανέργων

by Makedonia Press
1418 views

Φορολογικά κίνητρα, έως το 2023, σε εργοδότες που προσλαμβάνουν ανέργους, αυξάνοντας τον αριθμό των εργαζόμενών τους, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Στην πράξη, η εγκύκλιος ενεργοποιεί πρόσφατη διάταξη νόμου μέσω της οποίας παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων αλλά και μακροχρόνια ανέργων.

Σύμφωνα με την kathimerini.gr, προβλέπεται ότι για τις νέες αυτές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα υπάρχει προσαύξηση 50% των εργοδοτικών εισφορών που εκπίπτουν από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα, μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού. Οι πρόνοιες αυτές προβλέφθηκαν με νόμο αρχικά το 2013, όμως η νέα νομοθετική παρέμβαση του περασμένου καλοκαιριού συμπλήρωσε τις προβλέψεις, επεκτείνοντάς τες έως και το 2023.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η έκπτωση των προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών των απασχολουμένων και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού (8.204 ευρώ εφόσον ο μισθός υπολογιστεί στα 586 ευρώ) αφορά το φορολογικό έτος 2019 και έχει ισχύ έως και 5 χρόνια για προσλήψεις ανέργων έως 30 ετών ή μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ).

Επισημαίνει ότι το φορολογικό κίνητρο, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη κάθε έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για οποιοδήποτε από τα παραπάνω έτη, το κίνητρο παύει να χορηγείται για το έτος αυτό αλλά και για τα επόμενα.

Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου που μέχρι πρότινος εργαζόταν σε συνδεδεμένη εταιρεία με αυτήν που κάνει την πρόσληψη, εφόσον η πρώτη εταιρεία είχε κάνει χρήση του φορολογικού κινήτρου, αυτό δεν μπορεί να χορηγηθεί και στη δεύτερη εταιρεία για τον ίδιο υπάλληλο.

Όμως, για τη νέα εταιρεία μπορεί να εκπίπτουν οι προσαυξημένες εργοδοτικές εισφορές τα υπολειπόμενα έτη από το έτος μετακίνησης του υπαλλήλου.

Το προσαυξημένο ποσό κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα αφαιρείται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπεύθυνη δήλωση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα του έτους υπαγωγής, καθώς και του προηγούμενου έτους αυτού, ο μέσος όρος των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, καθώς και το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης για τα ως άνω έτη.

You may also like

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: