Λαγκαδάς : Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

by Makedonia Press
1412 views

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Όσσας, Δ.Ε. Βερτίσκου, Δήμου Λαγκαδά, βάσει της 03/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά, βάσει της 04/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικής – Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λαγκαδά, Σοχού, Βερτίσκου, Λαχανά», προϋπολογισμού 24.211,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

You may also like

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: