Πέλλα : Το μεγαλύτερο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας

by Makedonia Press
355 views

Ολοκληρώθηκε το έργο «Διευθέτηση ρεμάτων (χειμάρρων) Δήμου Αλμωπίας με συνολικό προϋπολογισμό 10.800.000,00 €.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου αντιπλημμυρικού έργου στην Πέλλα και ενός από τα μεγαλύτερα σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» δήλωσε αρχικά η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.

Η γεωμορφολογία της Π.Ε. Πέλλας καθιστούσε αναγκαία μια τέτοιας εμβέλειας παρέμβαση για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και της πρόληψης γενικότερα. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας εξετάζονται με μεγάλη προσοχή και με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί παρεμβάσεις κομβικής σημασίας. Για την περαιτέρω προστασία, αλλά και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα καθίσταται αναγκαία και η κατασκευή του φράγματος του Αλμωπαίου, όπως έχουμε επισημάνει σε ανακοινώσεις μας. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοσοφία, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την ισόρροπη ανάπτυξη της Πέλλας» κατέληξε η κα. Αθηνά Αηδονά.

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου έγινε διευθέτηση 4 χειμάρρων εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας, κάτι το οποίο όμως, συμβάλλει στην πολιτική προστασία ευρύτερων περιοχών της Πέλλας και ιδίως της περιοχής της Σκύδρας που βρίσκεται κατάντη των χειμάρρων.

Οι εργασίες παρέμβασης (εκσκαφές, εμβαθύνσεις, διευρύνσεις της κοίτης των χειμάρρων, κατασκευές αναβαθμών και λεκανών ηρεμίας της στάθμης, ενίσχυση των πρανών, αντικατάσταση τεχνικών, κ.ά.)πραγματοποιήθηκαν:

– Στον Ασπροπόταμο (Μπέλιτσα) της Τ.Κ. Όρμας, σε μήκος επέμβασης 880 μέτρων.

– Στο Μαυρόρεμα (Τσαρνάκα) της Τ.Κ. Λουτρακίου, σε μήκος επέμβασης 1.815 μέτρων.

– Σε δύο τμήματα του Μεγάλου Ρέματος (Σόσιτσα) της Τ.Κ. Προμάχων σε συνολικό μήκος επέμβασης 2135 μέτρα.

You may also like

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: