Με μεγάλη ευχαρίστηση είδε το αποτέλεσμα του Π.Σ Μακεδονίας ο Αντιπεριφερειάρχης  Κώστα Γιουτίκας για την ρύθμιση σε 60 δόσεις των ληξιπρόθεσμών οφειλών

Ολόκληρη η δήλωση μετά την απόφαση :  

“…Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγησή μου για ρύθμιση σε 60 δόσεις των ληξιπρόθεσμών οφειλών που έχουν συσσωρευτεί από το ημερήσιο τέλος.
Ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη στήριξη τους στο δίκαιο αίτημα του κλάδου…”